BGБългарски  ENEnglish
"СБУ" ЕООД - град Бургас

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

ПРОДУКТОВА ГАМА

ПРОДУКТОВА ГАМА

ТЪРГОВСКА МРЕЖА

ТЪРГОВСКА МРЕЖА
  Online магазин

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

СБУ ЕООД развива собствено производство на кабели  за подово отопление в цеха на фирмата в град Бургас.

ПРОИЗВЕЖДАНИ КОНТУРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ:

Мощност Приблизително отопляема площ Дължина на контур
Подово отопление 350 W 3-4 m2 25 m
Подово отопление 500 W 3-4 m2 25 m
Подово отопление 700 W 4-5 m2 50 m
Подово отопление 1000 W 6-9 m2 65 m
Подово отопление 1250 W 8-10 m2 80 m
Подово отопление 1500 W 8-10 m2 70 m
Подово отопление 1600 W 10-13 m2 100 m
Подово отопление 1800 W 13-15 m2 90 m
Подово отопление 2000 W 14-17 m2 120 m
Подово отопление 2400 W 16-19 m2 100 m

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 •  Номинално напрежение - 220V±10%
 •  Мощност – 350 W, 2400 W
 •  Отопляема площ с един нагревателен контур - 4,20 m2
 •  Дължина: - 25,120 m
 •  Температура на пода 25-30 °С (в зависимост от продължителността на работа).

ПРИНЦИП НА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЯ

Подовото отопление се изпълнява от нагревателни контури, изработени от специален електросъпротивителен материал с високотемпе­ратурна изолация и изводи от гъвкав меден проводник.

 • Предназначено е за отопление на жилища, офиси, заведения, гаражи, поме¬щения с особено предназначение (взривоопасни, агресивни среди и др.)

Чрез подбиране на контури с подходяща мощност, могат да бъдат изпълнени редица нестандартни решения, голяма част от които са ни подсказани от практиката. Като примери могат да се посочат:

 • Поддържане на съответна температура на тръбопроводи за гориво, вода и други
 • Размразяване на сателитни чинии
 • Размразяване вратите на големи хладилни камери
 • За размразяване на площи по покриви, пред гаражи, стълбища и други
 • При конкретно запитване може да се изработи вариант за размразяване на улуци и водопроводни тръби.
 • В последните години масово намира приложение в парници и оранжерии за отглеждане на разсад (обикновено се монтират контури от 1600W и 2000W).

МОНТАЖ

Подово отопление

Контурите се разполагат равномерно на пода на помещението като се имат предвид следните положения:

 • Според площта и предназначението се подбират контури с подходяща мощност (100-150 W/m2)
 • Оразмерява се помещението и се наковават стоманени гвоздеи
 • Полага се контурът (или контурите), който да е добре опънат и равно­мерно подреден около предварително накованите стоманени пирони. Минималното разстояние между редовете да е не по-малко 5 cm, а до стените  на минимум 10 cm. Гъвкавият кабел се подвежда на стената до мястото на захранване или до терморегулатор от тип ТРМ (механичен терморегулатор) или ТРЕ (електронен терморегулатор).
 • Полага се циментова замазка (под и над контура), която трябва да е добре уплътнена и с дебелина до З cm. Върху нея може да се сложи мокет, килим, като най-добър акумулиращ ефект се постига при настилка от теракот, гранитогрес или мрамор (в този случай замазката върху отоплителния контур трябва да бъде около 1 cm).
 • Включването към ел. мрежа може да стане чрез обикновен щепсел в контакт, ел. ключ или терморегулатор (механичен, електронен, електронен с озезател) съобразени с мощността на контурите.
 • По-добър коефициент на полезно действие се получава, ако под контурите бъде положен термоизолационен слой от XPS, минерална вата, сгуробетон, перлитова замазка и др.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Недопустимо е включването на контура към 220V във вида, в който се ку­пува, а именно в неразгънато положение (на руло). Включването на монтираното подово отопление не трябва да става по-рано от 10 дни след полагане на замазката и крайния завършващ слой. Замазката трябва да бъде оставена да изсъхне естествено. Не се допуска пресичане или допиране между редовете.
Връзките трябва да останат замонолитени в замазката. Кабелът не бива да се прегъва при монтиране.

В изпълнение на Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за Техническа експлоатация на енергообзавеждането, под положения кабел (контур) се слага алуминиево фолио или лента от алуминиево фолио, които трябва да бъдат изведени с подходящ кабел към за заземителната клема на контакта.

ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ

За регулиране на температурата се използват терморегулатори, предпазващи пода от прекомерно нагряване.  Настройва се лесно чрез избор на желаната температура. Терморегулаторът се поставя вертикално на стената, като около него трябва да има достатъчно пространство за циркулация на въздуха. Трябва да бъде далеч от директна слънчева светлина, течение, входни врати и прозорци.

СБУ ЕООД предлага три типа терморегулатори-механични, електронни и електронни с изнесен осезател.

 • Механичен терморегулатор: Контролът на температурата се извършва посредством механичен регулатор (върток).
 • Електронен терморегулатор: Контролът на температурата се извършва посредством диоден сензор.
 • Електронен терморегулатор с изнесен датчик: Тези терморегулатори се използват във влажна среда, като бани, парници и други. При тях сензорът е инсталиран отделно от терморегулатора. Той се вгражда заедно с кабела в пода. Регулаторът трябва да бъде поставен извън помещението, на сухо място.
  Механичен
терморегулатор
Електронен
терморегулатор
Електронен терморегулатор
с изнесен датчик
Волтаж 220 V 220 V 220 V
Работен ток 16 A 13 A 13 A
Максимална мощност 2500 W 2500 W 2500 W
Работна температура от 5 до +35 °C от 5 до +35 °C от -5 до +5 °C
и от 5 до +35 °C
Степени за превключване до 3 °C до 1 °C до 1 °C
Точност ±1 °C ±1 °C ±1 °C
Изхабяване 100 000 цикъла 100 000 цикъла 100 000 цикъла
Размери 78 x 78 x 35 mm 78 x 78 x 35 mm 78 x 78 x 35mm